Ingenjörer och teknisk kompetens   – här är efterfrågan stor.  Hanna har under årens lopp genomfört ett flertal rekryteringar inom ”Samhällsbyggnad” vilket bland annat har innefattat chefer samt specialister inom Anläggning, Bygg, VA och Exploatering. Annonserade uppdrag har kompletterats med gedigna searchprocesser för att finna rätt kompetens.

Inom Fastighetsbranschen har Hanna genomfört ett flertal rekryteringar och personbedömningar och har här en god inblick i branschen samt ett gediget nätverk.

Hannas profil och inriktning är dock bred vilket återspeglas i de senaste rekryteringarna inom  Försvarskommunikation, IT sektorn,  Svenska Kyrkan –Stockholms Stift  för att nämna några områdenRekryternas profiler som Hanna hjälper till att rekrytera är av varierande slag och återfinns inom marknad, försäljning, HR, teknik, strategi, ekonomi och är både chefer samt specialister.

Vidare klappar Hannas hjärta lite extra för Icke-vinstdrivande Organisationer/Hjälporganisationer samt Offentlig sektor där Hanna har lång och gedigen erfarenhet från ett flertal kommuner och statliga verk som hon har genomfört  ett 60 tal Searchprocesser samt Second Opinions.

 Be om referenser!

Hanna har goda referenser från uppdragsgivare inom olika sektorer som hon gärna delger vid förfrågan.