Exempel på genomförda uppdrag:

Tacton System :

Demo Engineer AB – Tacton Systems AB

Senior Salesforce Developer – Tacton Systems AB

Business Consultant – Tackton Systems AB

Business Developer Represenative – Tacton Systems AB

Launch Manager – Tacton Systems AB

Gate46 : Läs mer om Gate46

Projektledare, Retailkonsult, Associate, Senior Projektledare

 AQERI : Läs mer om Aqeri

Exportsäljare av IT- samt kommunikationsutrustning Exportsäljare samt Lageransvarig,

 Svenska kyrkan Stockholms Stift : Läs mer om Stockholms stift

Fastighetsstrateg, Miljövetare, Redovisningsekonom, Handläggare Gudstjänst och Internationella frågor Stiftspedagog för konfirmand och ungdomsarbete, Stiftsadjunkt för sjukhuskyrkan o psykiatrin, Förvaltare av fastighetsadministrativa system.

Tenant & Partner: Läs mer om Tenant & Partner

Flyttprojektledare,  Projektledare, Tenant Rep.konsulter, Fastighetskonsulter, Marknadsansvarig, Change Managementkonsult, Paraleagal

MIND Retail : Läs mer om Mind Retail

Associate, Projekt Manager, Projektassistent, Projektledare

Haninge och Värmdökommun:

Bitr Sakkunnig Bygglovschef, Exploateringsingenjörer, Rörnätschef, Bygglovschef, Planarkitekter, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Anläggningsingenjörer, Samordnare, Minoritetssamordnare, Statistiker, VA-Projektledare, Landskapsarkitekt, VA-ingenjörer,  Trafikplanerare

Triggerfish –  Webbbyrå

2 st Front end developer