Executive Search – med lång erfarenhet av search av både chefer samt specialister har HR-Solutions ett stort och gediget nätverk både inom offentligsektor samt det privata näringslivet.

Annonserade rekryteringsuppdrag – Här kan HR-Solutions vara behjälplig med utformning av kravprofil, val av mediekanaler, intervjua chefer och medarbetare på plats för att kartlägga rekryteringsbehovet. För att sedan göra urval, intervjua och presentera slutkandidater.

Second Opinions – Vid en Second Opinion görs en fördjupad personbedömning av kandidater som uppdragsgivaren redan har identifierat, det kan vara interna eller externa kandidater.
En Second Opinion består av flera delar: strukturerad djupintervju kring kandidatens erfarenhetsbakgrund, personlighets- och begåvningstest samt framtagande av personlighetsprofil. Genom en Second Opinion ges en kvalificerad oberoende bedömning av kandidatens styrkor och utvecklingsområden, potential och lämplighet för tjänsten.