HR-Solutions garanterar en bra rekrytering. Vid 3 månader samt 6 månader efter anställning genomförs en uppföljning med kandidaten samt rekryterande chef. Värdefull feedback för att utveckla ett samarbete.

I de fall uppdraget innefattar search fortsätter HR-Solutions till dess att uppdragsgivaren är nöjd. Om rekryteringen mot förmodan inte infriar förväntningarna, gör HR-Solutions om uppdraget utan anspråk på ytterligare arvode.

”Kvalitén är aldrig bättre än det sista uppdraget!”

Absolut kvalité och förtroende – Kanske de viktigaste fundamenten i HR-Solutions existens.