”Passion, kvalité och flexibilitet”

– Skräddarsydda lösningar inom rekrytering och personbedömningar.

 HR-Solutions Erbjudande

Hanna Looström är verksam som Seniorkonsult på HR-Solutions by MMG.              pusselbit
Hanna har 17 års erfarenhet från rekryteringsbranschen och har kunder
både inom privat och offentlig sektor. Hanna erbjuder sina tjänster
i alla led av rekryteringsprocessen och har gedigen erfarenhet av
search, urval, djupintervjuer samt personbedömningar.

Hanna började inom bemanningsbranschen som bemanningsansvarig
och sedan konsultchef. För 15 år sedan inriktade sig Hanna mot
Executive Search, Chefs- samt Specialistrekryteringar.

Hanna erbjuder total flexibilitet och skräddarsyr sitt samarbete med
uppdragsgivaren utifrån de unika behov som finns.

Magister i Ekonomi/Management Stockholms Universitet
Certifierad i STP-granskade begåvningstester samt personbedömningar
Matrigma, BKT, BasicIQ
Certifierad i STP-granskade personlighetsbedömningar HAS, HPI, HDS, MVPI